Home

Nieuws 816 x bekeken

Saldo vleesvarkens onder druk

Wageningen – Het saldo in de vleesvarkenshouderij is in maart gedaald.

In de vermeerderingssector, de vleeskuikenhouderij en de leghennenhouderij zijn de resultaten beter dan vorig jaar. Dat meldt landbouweconomisch instituut LEI. Voor het referentiebedrijf waarmee het LEI rekent in haar barometer vleesvarkens; een bedrijf met 1.500 vleesvarkens, komt het saldo uit op 3.500 euro over de maand maart. Dat is 300 euro lager dan een maand eerder en 500 euro lager dan in maart vorig jaar. Het LEI schrijft deze saldodaling toe aan de hogere kosten voor de biggen en de voerkosten die weer stijgen na een korte periode van daling. Ook is er sprake van een seizoenseffect. In de eerste maanden van het jaar worden nooit de beste resultaten gehaald in de vleesvarkenshouderij. Het saldo is niet voldoende om een positief inkomen te behalen. Daarvoor is een bedrag nodig van 4.000 euro.
Voor het zeugenreferentiebedrijf met 5.00 zeugen heeft het LEI berekend dat het saldo in maart 1.000 euro is gestegen ten opzichte van februari naar 30.000 euro. In vergelijking met een jaar geleden is het saldo dubbel zo hoog. De hoge biggenprijzen zijn een oorzaak. Vorig jaar waren de prijzen extra laag in verband met de Duitse dioxine-affaire.
De leghennenhouderij plukt de vruchten van de hoge eierprijzen die zijn betaald als gevolg van de tekorten door het batterijverbod. Voor het referentiebedrijf met 40.000 hennen noteert het LEI een saldoverdubbeling ten opzichte van februari naar ruim 70.000 euro per bedrijf.
Voor de vleeskuikensector noteert het LEI een saldodaling voor het referentiebedrijf met 90.000 vleeskuikens van 2.000 euro ten opzichte van januari. Het behaalde saldo van 13.000 euro is wel hoger dan vorig jaar om deze tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.