Home

Nieuws

Rechter: Meer ruimte voor herstellen fout in Gecombineerde Opgave

Leeuwarden - Boeren moeten meer ruimte hebben om een fout in de Gecombineerde Opgave (GO) te herstellen. Dat zegt de Leeuwarder rechtbank in een uitspraak over drie boeren die een natuursubsidie misliepen doordat ze de Gecombineerde Opgave abusievelijk verkeerd invulden.

Tot nu toe wordt een fout in de aangifte alleen hersteld, als Dienst Regelingen uit de opgave zelf had kunnen opmaken dat er een fout in zit. Die uitleg is gebaseerd op een interpretatie van de Europese regels. Maar de Europese regels vergen niet zo'n strikte uitleg, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden. De Leeuwarder rechter zegt dat de aanvrager zelf een fout ook moet kunnen herstellen, als achteraf blijkt dat hij onbedoeld een subsidie is misgelopen. Ook al kon de Dienst Regelingen die fout niet zelf uit de opgave destilleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.