Home

Nieuws 612 x bekeken

Raad van State: advies mestwet duurt nog enkele weken

Onduidelijkheid mestwet neemt toe Den Haag - De Raad van State verwacht nog enkele weken nodig te hebben voordat zij haar advies kan uitbrengen over de nieuwe mestwet. Daarmee wordt de kans dat het wetsvoorstel nog voor het zomerreces naar de Tweede Kamer gaat steeds kleiner. De ingangsdatum van 1 januari 2013 lijkt in het nauw te komen.

De Raad van State heeft vanwege drukte meer tijd nodig om het wetsvoorstel voor de nieuwe mestwet te beoordelen. Na het advies van de Raad van State moeten het landbouwministerie en de Ministerraad nog naar het wetsvoorstel kijken, voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en daarmee openbaar wordt.

Door het zomerreces en de verkiezingen is het de vraag wanneer de mestwet wordt behandeld en of de wet op tijd af is voor de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2013.  Het ministerie zegt alles op alles te zetten om de wet voor het zomerreces, dat 7 juli begint, naar de Kamer te sturen. “Het wordt krap, maar de inzet is nog steeds om het te halen”, aldus een woordvoerder.

Betrokken organisaties, waaronder LTO Nederland en NVV werken er ook aan om de wet op 1 januari van kracht te krijgen. Zij werken onder andere aan de uitwerking en bestuursmaatregelen van de wet, zoals de percentages verplichte mestverwerking. Voor internationale verplichtingen lijkt uitstel van de invoering van de nieuwe mestwet geen probleem. Het huidige vierde actieprogramma nitraat en de derogatie lopen tot en met 2013. De voorgenomen afschaffing van de dierrechten staat gepland voor 2015.

Ger Koopmans, CDA-kamerlid is groot voorstander van snelle behandeling van de wet. “Elke maand die je verliest is een maand minder duidelijkheid voor de ondernemers.” Hij vindt ook dat ondernemers al wel kunnen anticiperen op de wetgeving. “De hoofdlijnen zijn duidelijk. Niemand hoeft op zijn handen te gaan zitten.”

De nieuwe mestwet is gebaseerd op drie pijlers: verplichte mestverwerking van een deel van het mineralenoverschot op bedrijfsniveau, het inzetten van mineralenconcentraten als kunstmestvervangers en verlaging van het mineralengehalte in veevoer. De Europese Commissie heeft laten weten niet voor eind 2013 goedkeuring te geven voor de mineralenconcentraten.

Of registreer je om te kunnen reageren.