Home

Nieuws 540 x bekeken

Neuw onderzoek mestmonsters

Den Haag - Advocaat-generaal Mariken van Hilten bij de Hoge Raad vindt dat opnieuw gekeken moet worden naar de betrouwbaarheid van de bemonstering van mest. Dat stelt zij in een advies aan de Hoge Raad in een procedure tussen de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het advies van de advocaat-generaal is deze week openbaar gemaakt. De Hoge Raad zal over enige tijd uitspraak doen. Als de Hoge Raad het advies volgt, moet de zaak opnieuw door een gerechtshof worden beoordeeld. De gerechtshoven in Den Bosch, Arnhem en Den Haag hebben al eerder naar de kwestie gekeken.

De juridische procedure is ingesteld door een groep leden van de NVV die bezwaar maakte tegen de heffing in het kader van het Mineralen Aangifte Systeem (Minas). Varkenshouders werden geconfronteerd met heffingen, terwijl ze de mest geheel hadden afgevoerd.

Volgens voorzitter Wyno Zwanenburg van de NVV legt de advocaat-generaal de vinger op de zere plek. De vraag is of de bemonsteringssystemen op zich wel betrouwbaar genoeg waren, om te kunnen dienen als grondslag voor een mineralenheffing.

Het toenmalige Instituut voor Milieu- en Agritechniek (Imag) in Wageningen onderzocht in 1996 de monstername apparatuur en in 2002 keek het instituut naar de bemonsteringsnauwkeurigheid.

Beide onderzoeken worden aangehaald in het advies van de AG.  Zij stelt vast dat  bij het betrouwbaarheidsonderzoek vier van de 26 monsters buiten beschouwing zijn gelaten. De varkenshouders stellen dat die vier afwijkende monsters (met een laag drogestof-percentage) helemaal niet als afwijkend hadden mogen worden beschouwd, omdat ze in de praktijk voorkomen. Als die afwijkende monsters waren meegewogen waren er zulke grote afwijkingen in de bemonstering dat die op zich niet als basis voor de heffing had kunnen dienen.

Volgens Zwanenburg kan deze kwestie niet alleen voor de betrokken boeren gevolgen hebben, maar het hele systeem van mestbemonstering ondergraven.

Of registreer je om te kunnen reageren.