Home

Nieuws 1 reactie

Minder melkvee- en varkenshouders in Finland

Helsinki – Het aantal melkveebedrijven in Finland is vorig jaar met een kleine 260 geslonken naar krap 10.600.

Dat meldt de landbouwstatistische dienst Matilda. In vergelijking met het jaar 2000 is de melksector qua aantal ondernemers gehalveerd. Toen waren krap 21.000 melkveehouders actief.
De ontwikkeling in de varkenshouderij verloopt vrijwel exact hetzelfde. Het aantal ondernemers nam in de loop van 2011 ten opzichte van 2010 met ruim 110 af naar 1.939. In 2000 telde Finland ruim 4.300 varkenshouders. Het totale aantal Finse landbouwbedrijven was vorig jaar ruim 61.500, 2.000 minder dan in het jaar daarvoor. Ruim 60 procent van de boeren richt zich volgens de statistici op akkerbouw. Het gemiddelde areaal per bedrijf is inmiddels 37,4 hectare (plus 0,7 hectare ten opzichte van 2010).

Eén reactie

  • hout&co

    Wel, ook daar dus.een gat in de markt vwb boeren die willen emigreren en het niet erg vinden om ruim drie maanden een minimale hoeveelheid licht te ontvangen

Of registreer je om te kunnen reageren.