Home

Nieuws 483 x bekeken

LTO vindt tienpuntenplan natuur niet realistisch

Den Haag – LTO Nederland vindt het tienpuntenplan van 42 natuur- milieu- en dierenwelzijnsorganisaties niet realistisch.

"Ik denk niet dat je de natuur hiermee een dienst bewijst, omdat de plannen niet realistisch zijn", zegt portefeuillehouder landelijk gebied Siemjan Schenk van LTO Nederland.
Het tienpuntenplan, waarbij onder andere volledige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur wordt genoemd, is volgens LTO te ambitieus. "De hoogte van de ambitie wordt vooral door geld bepaald. Een financiële onderbouwing en uitleg wie het gaat uitvoeren ontbreken bij het tienpuntenplan", zegt Schenk. Hij wijst op de jarenlange pogingen om de EHS uit te voeren, dat niet gelukt is.
Hij snapt heel goed dat de natuurorganiasties net na de val van het kabinet hun visie willen laten horen. "Maar ik zie ook dat het plan erg gericht is op het vorige natuurbeleid. Het lijkt een beetje of ze de vorige oorlog weer willen voeren.
Het woord decentralisatieakkoord komt niet in het plan voor, terwijl je daar volgens mij juist op moet verder bouwen. Dit voorstel is erg defensief."

In het tienpuntenplan staat onder andere dat het landschap weer natuurlijk moet worden, meer meer aandacht voor weidevogels en landschapselementen. ”Op zich ben ik daar ook voorstander van. Maar ik ben meer voor het combineren van functies. Nederland is te klein om op te knippen in gebieden met verschillende functies. We kunnen best landbouw, natuur en recreatie combineren en met elkaar verbinden. ”Daar wil ik zeker over meepraten”, zegt Schenk. Hij benadrukt dat LTO natuur ook belangrijk vindt, maar dat er wel realisme in het beleid moet zitten. ”Daarom hecht ik aan het manifest van de zeven partijen in het landelijk gebied meer waarde dan aan dit tienpuntenplan.”
Schenk ziet meer in het verbinden van functies van het platteland, waarbij partners gezocht kunnen worden voor financiering ervan.

Of registreer je om te kunnen reageren.