Home

Nieuws 4 reacties

LTO eist compensatie voor afschaffen rode diesel

Den Haag – LTO Nederland wil compensatie voor de afschaffing van het speciale accijnstarief voor landbouwdiesel.

Albert Jan Maat zegt in weekblad Boerderij dat de afschaffing van rode diesel kan worden verrekend in belasting- of investeringsmaatregelen. Volgens Maat is er geen sprake van paniek bij de achterban. "Boeren weten dat dit er aan zat te komen, het speelde al bij de twee laatste kabinetten."

Laatste reacties

 • aarthamstra1

  L.T.O./Z.L.T.O. heeft niets te eisen van de overheid .L.T.O./Z.L.T.O. heeft in tegen stelling tot de overheid .Miljarden in kas ,geld van boeren dat ze onterecht inversteren in lage lonen landen. Ons Geld dat nu tegen ons werkt door goedkope produktie in de lage lonen landen.

 • j.harmsel1

  door wie word aj maat betaald is dit nu een belangenbehartiger volgens mij en zeer velen met mij heeft deze man zijn houdbaarheids datum allang overschreden afgelopen herfst met niet verlengen uitrijden en nu dit weer want lonwerkers zullen ook hun prijzen wel echt wel aanpassen en dan vragen om belastingmaatregelen weet deze club dan niet dat veel van hun leden geen belasting hoeven te betalen denk alleen maar aan de varkenshouderij inkomens en de dalende melkprijs doet de rest bij de melkveehouderij. het lijkt wel of ze het nog beter weten dan het kabinet.

 • poldes

  het is toch normaal als de kosten stijgenvan inkoop;dat je deze dan door berekent.
  Of is lto/zlto daar geen voorstander van.
  Dit is nou net aanleiding voor zulke organisatie,s om te zeggen de kosten stijgen en wij eisen dit in onze producten te verdisconteren ,waardoor ons product meer opbrengt.
  of is het tactiek;net doen of dat men tegen kostenstijging is die toch doorgevoert wordt .en de rekening bij de primaire producent,en zegge en hard roepen dat men deze vertegenwoordigd.Hoe?

 • politiek

  Albert Jan Maat vind het allemaal niet zo erg voor zijn achterban. Voor degene die al veel belasting moeten betalen, als die er zijn , kunnen zich troosten. Volgens Maat behoeven ze nu dus minder belasting te betalen , en inderdaad voor degene die al geen belasting betaalde , valt er niets te verekenen en komt het bij het verlies bij . Knap bedacht dergelijke uitspraken.
  Mijn inziens wordt het inderdaad tijd om een ander belangenbehartiger te nemen. Of , om de woorden van Albert Jan Maat nogmaals te gebruiken , bestuurders wisten dat dit er aan zat te komen. Er is geen paniek bij de bestuurders. ( dat zal wel komen door de forse oprotpremies , die ze zelf opgesteld hebben)

Of registreer je om te kunnen reageren.