Home

Nieuws 1304 x bekeken

LEI: akkerbouwers schrikken niet van nieuwe pachtnorm

Den Haag – De hoogst toelaatbare pachtnorm in akkerbouwgebieden stijgt waarschijnlijk licht.

Volgens het LEI gaan akkerbouwers niet schrikken van de nieuwe normen die per 1 juli 2012 ingaan.
Akkerbouwers vrezen voor een forse stijging van de pachtprijs per 1 juli aanstaande omdat in de berekening van de pachtnorm het zeer goede boekjaar 2010 wordt meegenomen en het matige jaar 2005 afvalt. Dit zou de gemiddelde grondbeloning fors kunnen doen stijgen. Echter, door de lage rendementseis van de verpachters wordt de prijsstijging gedempt.
De grondbeloning in de weidegebieden blijft nagenoeg onveranderd omdat 2010 een gemiddeld jaar was en er ook een gemiddeld jaar afvalt.
Het LEI heeft dinsdag de berekening van de grondbeloning over de periode 2006 – 2011 afgerond. Op basis van deze periode berekent het LEI wat een pachter heeft verdiend aan zijn grond. Van dit bedrag wordt 20 procent in mindering gebracht als reservering voor de pachter. Vervolgens wordt de rendementseis van plus of min 5 of 10 procent van de grondbeloning verrekend. Dat resulteert in de nieuwe regionormen en door die te delen door de oude regionormen krijgt men de veranderpercentages per pachtprijsgebied.
Die rendementseis valt dit jaar laag uit als gevolg van de gedaalde rente. Dit heeft daarmee een drukkend effect op een mogelijke stijging van de pachtnorm. Daarbij is de grondprijs nauwelijk gestegen.
De berekening van het LEI wordt komende weken vastgesteld door het ministerie van ELI. In juni maakt het ministerie de pachtnorm 2012 bekend.
Vorige maand maakte de Bond van Landpachters (BLHB) bekend dat de pachtnorm, waar de pachtprijzen van afgeleid worden, met 8 procent zou stijgen en in enkele gebieden zelfs kon oplopen naar ruim 20 procent. Volgens het LEI zullen de pachters niet geconfronteerd gaan worden met een dergelijk forse verhoging. Het LEI kan nog niet zeggen wat de pachtnorm zal zijn omdat het ministerie hier nog een besluit over moet nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.