Home

Nieuws 763 x bekeken

Kamer wil meer aandacht voor waterveiligheid in ruimtelijk beleid

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat waterveiligheid standaard wordt meegewogen in ruimtelijke beslissingen.

Ook moet er in het waterveiligheidsbeleid nadrukkelijker worden gekeken naar de mogelijkheid om met ruimtelijke ingrepen de waterveiligheid te verbeteren. De fracties van SP, PvdD, PvdA, Groenlinks, D66, SGP, Christenunie en CDA stemden voor een motie hierover van Groenlinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren.
Aanleiding van de motie zijn een aantal succesvolle projecten waarbij waterbetering wordt gecombineerd met andere functies, zoals bij natuur- en waterberingsgebied De Onlanden in Drenthe.
De Kamer stemde ook in met een motie van D66 en VVD waarin wordt gevraagd om een actualisatie van het waterveiligheidsbeleid, waarbij meerlaagse veiligheidsbenadering centraal staat. Hierbij wordt niet alleen naar de veiligheid van de dijken gekeken, maar ook naar de risico’s in het gebied achter de dijk, zoals snelheid van evacuaties. Het kabinet werkt al aan een meerlaags waterveiligheidsbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.