Home

Nieuws 1 reactie

Inwerkingtreding Activiteitenbesluit mogelijk in september

Den Haag – De inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit voor de landbouw per 1 juli is niet haalbaar. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. Hij is wel bereid zo de regelgeving zo snel mogelijk van kracht te laten worden.

Het Ontwerpbesluit waarin agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer worden opgenomen ligt ter beoordeling bij de Raad van State. Naar verwachting zal de Raad van State deze maand advies uitbrengen over het activiteitenbesluit.
Omdat na het advies van de Raad van State nog een ander rapport moet worden opgesteld, het ontwerpbesluit eventueel nog moet worden gewijzigd en de behandeling door de Eerste en Tweede Kamer nog moet, is het niet haalbaar om het voorstel per 1 juli van kracht te laten worden.
Atsma komt direct na het advies van de Raad van State met een nieuwe datum voor intwerkingtreding, waarbij hij de suggestie van de Tweede Kamer, om de regelgeving per 1 september van kracht te laten worden, zal meewegen.
Het Activiteitenbesluit is een verzameling van milieuwetten voor bedrijven. De regelgeving wordt vereenvoudigd, waardoor veel bedrijven geen milieuvergunningplicht meer hebben. Het Activiteitenbesluit is aangepast zodat het beter aansluit bij de landbouwpraktijk. In het besluit staat onder andere regelgeving over de opslag van diesel, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Eén reactie

  • poldes

    Als je toffee,s/tum-tum/bonbons en drop ;bij elkaar in een builtje doet dan heet dit een buil snoepjes.
    Dat wil nog niet zeggen dat al deze smaakverschillen wel bij elkaar passen.
    Zo is ongeveer het activiteitenbesluit landbouwbedrijven in spe.

Of registreer je om te kunnen reageren.