Home

Nieuws 1 reactie

Grote groep lidstaten wil keuzemenu vergroening

Brussel – Een groep van zestien EU-lidstaten heeft een alternatief voor de vergroeningsplannen van Eurocommissaris Dacian Ciolos (landbouw) op tafel gelegd. De landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland, willen af van het in hun ogen te rigide voorstel van de Europese Commissie.

Volgens het plankunnen lidstaten straks kiezen uit drie opties. De eerste is om 10 procent van de directe betalingen te besteden aan specifieke agromilieumaatregelen. Het resterende bedrag van de nationale envelop wordt dan op reguliere wijze en zonder nieuwe eisen verdeeld.
De tweede optie lijkt op het voorstel van Ciolos: een koppeling van 30 procent van de bedrijfstoeslagen aan vergroening. Er is wel een verschil. Daar waar de Europese Commissie drie eisen voor alle boeren heeft geformuleerd, wil de groep van zestien dat landen drie maatregelen uit een hele reeks kunnen kiezen.
Een deel van die lijst wordt op EU-niveau vastgesteld, maar lidstaten kunnen zelf ook eisen toevoegen. Dat opent wellicht de deur voor de wens van de Tweede Kamer om weidegang als vergroening onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te belonen. Biologische bedrijven en ondernemers in Natura 2000-gebieden worden per definitie als groen beschouwd en hoeven niet aan deze eisen te voldoen.
Ten slotte biedt het voorstel als derde optie de mogelijkheid tot aanscherping van de randvoorwaarden, ook wel cross compliance genoemd, voor alle boeren.
De groep komt nog stemmen tekort voor de meerderheid. LTO-voorzitter Albert Jan Maat is wel blij dat het plan in discussie is.

Eén reactie

  • Antoine10

    De beste vergroening is onze huidige akkerbouw in de Benelux. 1.Onze akkerbouw behoort reeds tot de meest groene ter wereld. Wij produceren een kg graan met de minste hoeveeleheid brandstof en de minste hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen omdat wij per hectare opbrengstenhebben die 5 maal hoger liggen dan het gemiddelde op de meeste plaatsen elders in de wereld.
    2. Tevens is ons landschap heel de winter reeds groen omdat de akkerbouw tussen de 30 en 60 procent teelten kent die wintergroen zijn zoals wintertarwe, wintergerst, graszaden, koolzaad etc.
    3. Akkerbouw houdt het landschap open en het lokt zeer veel mensen om er dorheen te fietsen en te wandelen.
    Voldoet onze akkerbouw dan niet al lang aan de vergroening en het instandhouden ervan?

Of registreer je om te kunnen reageren.