Home

Nieuws 337 x bekeken

Groene organisaties: boerenland moet weer natuurlijk worden

Den Haag - Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties pleiten voor een nieuwe natuurwet, nu het kabinet Rutte is gevallen.

De organisaties willen dat het boerenland weer natuurlijk wordt. “Door de intensivering van de landbouw is het Nederlandse platteland eentonig geworden.” Natuurorganisaties pleiten voor het inrichten van kerngebieden voor weidevogels, herstel van kleinschalige natuurelementen en herstel van het oude beken en waterlopen. Het Europese landbouwbeleid moet de natuur op het boerenland ondersteunen, vinden de initiatiefnemers.
Het volledig inrichten van de 728.500 hectare Ecologische Hoofdstructuur is een van de uitgangspunten van het plan ‘Kies voor de natuur’. “Planten en dieren in de Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden. Het met elkaar verbinden van de natuurgebieden is daarom van levensbelang”, aldus de organisaties.
De initiatiefnemers vinden dat een gezonde economie niet zonder gezonde natuur kan. “Natuur is niet alleen waardevol voor de maatschappij en economie, maar heeft ook een eigen essentiële intrinsieke waarde. De organisaties, waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, Landschapsbeheer Nederland en de 23 organisaties van de Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties stellen dat tweederde van de Nederlandse natuur er slecht aan toe is. Ze vinden dat de overheid moet zorgen voor voldoende geld voor onderhoud, toegankelijkheid en beheer van natuur.
Een nieuwe natuurbeschermingswet moet verzekeren dat er zorgvuldig wordt omgegaan met waardevolle natuurgebieden en landschappen in Nederland. Natuurwaarden als stilte, nachtelijke duisternis en weidsheid moeten hersteld worden. Bedreigde dier- en plantensoorten moeten actief beschermd worden en plezierjacht moet verboden worden. Daarnaast willen de organisaties meer vergroening in de steden en moet er meer natuureducatie en toegang tot de natuur komen.
De organisaties hebben veel kritiek op het natuurbeleid van demissionair staatssecretaris Henk Bleker en de forse bezuinigingen op natuur. Een deel van deze bezuinigingen is via het Lente-akkoord inmiddels teruggedraaid.

Of registreer je om te kunnen reageren.