Home

Nieuws

Groei productie groene energie zet te langzaam door

Den Haag – In het jaar 2011 is in Nederland 88 PJ duurzame energie opgewekt, net zoveel als in 2009 en iets meer dan in 2010. Dat blijkt uit een document opgesteld voor het Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van ELI.

De fysieke levering van hernieuwbare energie voor wegvervoer is aanzienlijk gedaald, wat doelstellingen voor 2020 moeilijk haalbaar maakt.
In 2011 bedroeg het verplichte aandeel duurzame energie voor wegtransport, met name biobrandstoffen, 4,25 procent. Volgens het rapport is de doelstelling administratief vermoedelijk wel gehaald, maar alleen omdat bepaalde biobrandstoffen dubbel mogen worden geteld in het huidige systeem.
Ongeveer driekwart van de geproduceerde groene energie in Nederland in 2011 bedroeg biomassa. Het aandeel biomassa binnen totale duurzame energieopwekking is daarmee volgens de rapporteurs vrij groot, maar om de Europees afgesproken doelstellingen voor 2020 te behalen, moet de productie in 2012 25 procent groeien.
Of dat lukt kan het Agentschap NL niet zeggen, maar vooral nieuwe groengasprojecten gesteund met SDE- en SDE+-subsidies leiden tot groei. Eén van die projecten is de nieuwe biomassa installatie van de Suiker Unie in het Groningse Hoogkerk, die eind 2012 operationeel wordt en jaarlijks ongeveer 10 miljoen kuub groen gas van aardgaskwaliteit gaat leveren.
Een vergistingsinstallatie van het bedrijf in Dinteloord produceert jaarlijks reeds zo'n 9 miljoen kubieke meter groen gas die wordt gevoed aan het aardasnet. "Grondstof voor de vergisting is het plantaardig restmateriaal uit onze eigen productieketens", aldus Teun van der Weg van Suiker Unie. "Dat materiaal hebben we, dus waarom zouden we het niet gebruiken voor energieopwekking?"

Of registreer je om te kunnen reageren.