Home

Nieuws

Gelderland wil het agrarisch natuurbeheer herzien

Arnhem – Het agrarisch natuurbeheer in Gelderland moet goedkoper en beter uitvoerbaar worden in de toekomst.

Over de uitwerking daarvan heeft de Geputeerde Staten gisteren een akkoord bereikt dat in juni voorgelegd wordt aan de Provinciale Staten. Gelderland is de eerste provincie die het eigen natuurbeleid op basis van een compactere EHS heeft uitgewerkt.
In het nieuwe beleid worden op verschillende manieren maatregelen genomen om het natuurbeheer betaalbaar en uitvoerbaar te maken. Gelderland wil meerjarige prestatie- en gebiedscontracten afsluiten met natuur- en landschapsorganisaties en wil fors bezuinigingen op bureaucratische rompslomp. Een voorstel voor een eenvoudige regeling wordt nog verder uitgewerkt.
De kosten voor agrarisch natuurbeheer liggen relatief hoog omdat in Gelderland veel agrarisch natuurbeheer in de EHS plaats vindt. Bekeken wordt of het mogelijk is om agrarisch natuurbeheer deels te betalen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, door deze gebieden uit de EHS te halen. De agrarische sector zou dan bij een loket terecht kunnen voor subsidie, namelijk het Rijk dat verantwoordelijk blijft voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Tot slot wordt er nog gekeken of de kosten voor ganzenbeheer kunnen worden verlaagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.