Home

Nieuws

Gebruik hernieuwbare energie neemt toe

Den Haag – Het totale aandeel hernieuwbare energie steeg van 3,8 procent in 2010 naar 4,2 procent in 2011. Driekwart komt uit biomassa. Windenergie levert 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Hernieuwbare energie wordt gebruikt in de vorm van elektriciteit, warmte en biobrandstoffen voor vervoer. Het gebruik van biobrandstoffen voor vervoer en verwarming namen toe in 2011. Elektriciteit is nog verreweg de belangrijkste toepassing. In 2011 werd ongeveer 45 procent van de hernieuwbare energie benut als elektriciteit.
De toename komt door de capaciteitsuitbreiding van afvalinstallaties waar biomassa wordt gebruikt. Hierdoor nam de energieproductie met twintig procent toe. Vooral de warmteproductie nam toe. Biomassa wordt verbruikt door afvalinstallaties met gemengde afvalstromen of door het mee te stoken in kolencentrales, bijmenging in benzine of diesel, in houtkachels van huishoudens en als biogas.

Of registreer je om te kunnen reageren.