Home

Nieuws 279 x bekeken

Gasopslag onder een groen polderlandschap

Alkmaar – Groene weilanden, bomen en grasvelden omringd door slootjes. Dat is het enige dat eind 2014 vanaf de weg zichtbaar moet zijn van de gasopslagactiviteiten in de Bergermeerpolder tussen Alkmaar en Bergen.

Om de ondergrondse gasopslag mogelijk te maken, moeten echter eerst enkele ingrijpende boorwerkzaamheden in het poldergebied worden uitgevoerd.
De Bergermeerpolder ligt vlakbij de bebouwde kom van zowel Alkmaar als Bergen. Het is een polder met een omvang van 620 hectare, waar veel weidevogels broeden. Alleen de oude, metershoge gasinstallatie middenin dit gebied doet momenteel vermoeden dat zich onder de grond een groot gasveld bevindt. Dit veld is al jaren leeg, maar krijgt na het besluit van de Raad van State definitief een opslagfunctie.
Rond de inactieve gasinstallatie liggen op dit moment negen eerder aangelegde gasputten. Voor eind 2014 moeten hier 14 extra putten worden bijgebouwd. Later dit jaar beginnen de boorwerkzaamheden, die zo’n 2 jaar lang duren en dag en nacht doorgaan.
Bij de putten kan het gas in de toekomst ’s zomers onder de grond worden geïnjecteerd om er ’s winters weer te worden uitgehaald. Een ondergronds leidingnetwerk met een lengte van enkele kilometers transporteert het gas naar de behandelingsinstallatie van TAQA Energy op een bedrijventerrein in Alkmaar.
Om de gevolgen voor de vogelstand in het gebied tijdens de boorwerkzaamheden te beperken, richt het gasbedrijf tijdelijk 18,5 hectare landbouwgrond nabij het puttengebied in als broedgebied. Daarnaast moet 30 hectare grond in de omgeving blijvend worden ingericht als natuurgebied.
Tot slot worden alle 23 gasputten uit het zicht geplaatst en verdwijnt ook de oude gasinstallatie. Want het doel van TAQA Energy is dat na 2014 helemaal niéts in het landschap meer doet vermoeden dat onder het natuurschoon van de Bergermeerpolder gas wordt opgeslagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.