Home

Nieuws

Gasopslag Bergermeer mag doorgaan

Den Haag – LTO Noord en twaalf andere organisaties zijn er niet in geslaagd de plannen voor gasopslag in de Bergermeerlocatie tegen te houden.

De Raad van State heeft het rijksinpassingsplan in stand gelaten.
Door de uitspraak van de Raad van State wordt het mogelijk gas op te slaan in lege gasvelden op de Bergermeerlocatie ten westen van Alkmaar.
LTO Noord had in de procedure onder meer aangevoerd dat niet is voorzien in een adequate planschaderegeling. Daarmee is de rechter het niet eens. De rechter zegt in reactie op bezwaren van LTO Noord bovendien dat de nulmeting die is uitgevoerd voldoende is om in de toekomst ontstane schade goed te kunnen beoordelen.
De opslag van gas kan leiden tot aardbevingen. De kans daarop is moeilijk in te schatten. Maar volgens de rechters is die kans niet groter dan ten tijde van de gaswinning op dezelfde locatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.