Home

Nieuws 9 reacties

Ganzen richten steeds grotere schade aan

Dordrecht – Boeren en tuinders hebben in 2011 een recordaantal van 6.222 verzoekschriften voor een schadevergoeding ingediend bij het Faunafonds, dat wildschade deels vergoedt. Het Faunafonds keerde 13,3 miljoen euro uit, bijna 4 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Ganzen zijn de belangrijkste en een groeiende schadepost voor agrariërs.
In 2006 werden nog 4259 verzoekschriften ingediend. Na een daling in 2007 groeit het aantal verzoekschriften jaarlijks steeds met ten minste 400. De toename is deels ook het gevolg van digitalisering, die het indienen laagdrempeliger maakt. In 2011 werd 40 procent van de verzoekschriften via internet ingediend bij het Faunafonds, dat overigens het budget ontvangt van het ministerie van ELI.
Sinds 2008, toen voedselprijzen een record bereikten, valt de schade financieel steeds hoger uit. In 2011 steeg met name de waarde van drogestof voor gras. De grauwe gans richtte in 2011 voor 2,9 miljoen euro schade (2010: 1,3 miljoen) aan, de kolgans voor 1,9 miljoen euro (2010: 1,3 miljoen) brandgans voor 1,6 miljoen euro (2010: 870.000 euro).
Het Faunafonds keerde 12 miljoen euro schadevergoeding uit en daarnaast 1,3 miljoen euro compensatie aan boeren op de Waddeneilanden die hielpen met de opvang van rotganzen en brandganzen. Het tweede deels nog uit te keren bedrag is onzeker omdat de staat eerder het budget een half miljoen euro lager had gesteld en nu moet besluiten of het extra wil uitkeren.
Overzomerende ganzen leidden in de periode van mei tot en met augustus tot veel extra schade. Overwinterende ganzen richtten iets minder schade aan, vooral omdat in het najaar gunstig weer de velden snel hielp herstellen.

Laatste reacties

 • agratax1

  In Rusland zegt men altijd; 'Hoe armer de streek, hoe meer Ganzen'.

 • J@gertje

  En in Nederland zegt/ziet men, hoe meer ganzen hoe groter de schade.(m.u.v. de faunabeschermers)
  Belangrijk is dat alle schadegevallen gemeld blijven worden.
  Het roer moet nu toch echt een keer rigoreus om.

  Groet,
  J@gertje


 • Skognissen

  Ik leef al 40 jaar in Noorwegen, was 14 dagen geleden een week in mijn geboorteland Nederland. Vertoefde in Voorschoten, Vinkeveen en Havelte.
  Heb van mijn leven nog nooit zulke aanzamelingen van ganzen gezien! Enorm!
  Wat een schade moet er door die vogels veroorzaakt worden! Ze vreten het gras op en poepen het vol. Arme boeren en tuinders!
  Wordt daar niets tegen gedaan? Gewoon afschieten van augustus tot aan het voorjaar tot het bestand opeen normaal peil komt. Iedere gans geeft bovendien een paar kilo lekker vlees.

 • J@gertje

  Skognissen,

  Ganzenbeheer is jarenlang onmogelijk gemaakt door o.a. de invoering van de flora en faunawet (in 2002) en allehande rechtszaken aangespannen door clubjes als de faunabescherming en ganzenbescherming.
  Nu het helemaal uit de hand is gelopen mogen boeren en jagers (zei het mondjesmaat) het weer op zien te knappen.
  En de veroorzakers van dit probleem staan met de handen in de zakken langs de zijlijn hun commentaar te spuien.

  Groet,
  J@gertje

 • zanden

  @ Jagertje
  'En de veroorzakers van dit probleem staan met de handen in de zakken langs de zijlijn hun commentaar te spuien.' zo zegt u. Echter niet de ganzen noch hun beschermers, maar de boeren zelf zijn de ware veroorzakers van de enorm toegenomen ganzenpopulatie; vanwege het destijds massaal overschakelen op de monocultuur Engels raaigras. De 'moderne' manier van melkveehouderij bedrijven jaagt de weidevogels weg en heet de ganzen welkom. En om beide problemen met lapmiddelen te lijf te gaan, eist men ook ook nog eens het nodige geld ter compensatie. Dat is belastinggeld, betaald door belastingbetalend Nederland. Het is te gek voor woorden! Afschieten of vergassen zal bovendien een heilloze weg blijken te zijn. Een probleem los je doorgaans afdoende op door de echte oorzaken ervan weg te nemen. In dit geval de monocultuur Engels raaigras. En als we dan ook nog eens weten dat structureel jaarlijks de helft van de melk van FrieslandCampina via de kaas met verlies moet worden weggezet, dan vraag je je helemaal af: waar is de melkveehouderij eigenlijk mee bezig! En in plaats van minder wil men na 2015 zelfs nog méér gaan melken in plaats van minder. Nog meer verlies.

 • Skognissen

  Beste J@gertje
  Ik snap het probleem met 'de ganzenplaag' nu een beetje, vooral als ik de reactie lees van 'zanden' hier boven!
  Nederland is niet alleen propvol met ganzen, maar ook met mensen, die menen dat ze overal verstand van hebben, o.a over de landbouwsector.
  Geluk ermee!

 • agratax1

  Zanden. U wilt de ware oorzaak van de ganzenplaag oplossen. Uw maatregel is even doeltreffend als desastreus. Het wegnemen van de voervoorraad, goed gras, betekent meteen het ende van de melkveehouderij en als we dan ook met een maar even de wintertarwe teelt meenemen zijn we verlost van zowel Ganzen als boeren. De oplossing van alle milieu ellende eindelijk een mooi en prachtig Nederland zonder vervuilende boeren en zonder de jaren lang beschermde ganzen.

 • pietjepok

  er is maar 1 manier om van de ganzen af te komen dat is afschot maar de jagers hebben er ook niet zoveel zin in omdat een gans niks opbrengt bij de poelier

 • J@gertje

  Pietjepok,
  Even een paar voorbeelden van de huidige wetgeving voor ganzenbeheer.
  Ganzen in Nederland hebben of de status overzomerend of overwinterend.
  Overzomerdende ganzen zijn de ganzen die van 1 april tot 15 september in Nederland verbijven.
  Overwinterende ganzen zijn alle ganzen die van 16 september tot 31 maart in Nederland verblijven.
  Deze data kan per provincie iets afwijken.
  Winterganzen mogen alleen afgeschoten worden bij aantoonbare schade en buiten de gedooggebieden.
  Zit je als jager in het winterseizoen bij een schadeperceel mag je alleen op invallende ganzen schieten, en dus niet op laag overvliegende ganzen.
  In sommige provincies mag je tot 10 uur schieten en in andere provincies tot 12 uur.
  Het kan dus zijn dat je de hele ochtend in de kou hebt gezeten en met 2 ganzen naar huis gaat terwijl het zwart ziet in de lucht van de ganzen.
  Ik ben een jager en het enigste waar ik geen zin in heb is om voor vogelverschikker te spelen.
  De zomerganzen is een ander verhaal maar daar kom ik wegens tijdgebrek later op terug.

  Groet,
  J@gertje

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.