Home

Nieuws

Frankrijk neemt weer nitraatmaatregelen

Rennes – De Franse regering heeft enkele dagen voor haar aftreden enkele ministeriële besluiten gepubliceerd om de watervervuiling door nitraten tegen te gaan.

Voorlopig gaat het om vrijwillige maatregelen die pas verplicht zouden worden als er niet voldoende resultaat wordt geboekt. Met de publicatie hoopt Frankrijk hoge boetes van Brussel wegens het niet voldoen aan de Nitraatrichtlijn opnieuw te voorkomen.
Frankrijk ligt al jaren met Brussel in de clinch over de nitraatvervuiling. Dat probleem speelt vooral in Bretagne waar zich de meeste intensieve veehouderij bevindt. De stranden daar worden ook al jaren vervuild door stinkende massa’s groene en giftige algen die de afgelopen tijd ook enkele dodelijke slachtoffers onder andere dieren hebben geëist.
Minister van landbouw Bruno le Maire en premier François Fillon die de portefeuille van milieu waarneemt hebben nu een aantal maatregelen afgekondigd om de nitraatvervuiling door de intensieve veehouderij aan banden te leggen. Zo moeten boeren zorgen voor een meer evenwichtige belasting van hun land en in dat kader ook jaarlijks een opgave van de verbruikte nitraten in hun bedrijf gaan overleggen. Wanneer die maatregelen daadwerkelijk van kracht moeten worden, wordt bepaald door de prefect – de regionale vertegenwoordiger van de rijksoverheid – in de betrokken departementen.

Of registreer je om te kunnen reageren.