Home

Nieuws

Flevoland heft beperkingen voor landbouw op

Lelystad – De provincie Flevoland legt geen beperkingen meer op aan bedrijven in het gebied waar het Oostvaarderswold gepland was. In een brief aan de gemeente Zeewolde zegt de provincie geen onnodige beperkingen meer in stand te willen houden voor agrarische bedrijven.

Ondernemers die plannen hebben die passen binnen het bestaande bestemmingsplan en die daarvoor vergunning aanvragen bij de gemeente, krijgen van de provincie een ontheffing van de nog van kracht zijnde verordening, die gekoppeld was aan de realisering van het Oostvaarderswold.
De provincie is van plan de Verordening groenblauwe zone aan te passen. Dat is nodig omdat de Raad van State eerder dit jaar het inpassingsplan voor het Oostvaarderswold ongeldig verklaarde.
LTO Noord in Flevoland heeft al van meet af aan gepleit voor het weghalen van de vergunningsbelemmeringen voor ondernemende boeren.


De aanpassing zal zeker tot halverwege oktober duren. In de tussentijd kunnen agrarisch ondernemers gebruikmaken van de zogenoemde hardheidsclausule in de verordening.
De provincie handhaaft wel de natuurverplichtingen voor ruim 365 hectare grond, die in overeenkomsten met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn vastgelegd.
In afspraken met Staatsbosbeher zijn afspraken gemaakt voor natuurcompensatie voor de aanleg van de Hanzelijn en de uitbreiding van Almere. Dat gaat om een kiekendief-foerageergebied (115 hectare), 75 hectare boscompensatie voor de uitbreiding van Almere, 35 hectare bos. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over de ralistatie van 72 hectare bos, en ruim 68 hectare moeras als compensatie voor de verbreding van de autosnelweg A6.

Of registreer je om te kunnen reageren.