Home

Nieuws 2 reacties

FPG: teken overeenkomst Tennet niet

De Klom – De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft grondeigenaren in de Noordoostpolder geadviseerd niet akkoord te gaan met het aanbod van Tennet voor het gebruik van de grond voor stroomleidingen.

Tennet en LTO Nederland kwamen twee weken geleden tot een akkoord over de vergoeding voor de grondeigenaren. Daarbij werd een vaste vergoeding afgesproken met daarbij een aantekening dat er eventueel nog een hogere vergoeding kan komen als die ”aanvaardbaar is uit het oogpunt van kostenefficiëntie en maatschappelijke acceptatie.”
FPG stelt dat leidingbeheerder Tennet niet bereid is de grondeigenaren een jaarlijkse vergoeding te betalen voor het medegebruik van de grond, waarop wel een eeuwigdurend recht van opstal wordt gevestigd. Volgens FPG kan Tennet zich niet achter de rechter en de wetgever verschuilen als het gaat om de vergoeding voor medegebruik van de grond.
Tennet biedt grondeigenaren een jaarlijkse vergoeding en voor de snelle beslissers een eenmalige medewerkingsvergoeding. Volgens FPG staan er juridische mogelijkheden open om een betere vergoeding af te dwingen.

Laatste reacties

  • mvisser

    LTO is het niet eens met het advies dat FPG aan haar leden geeft. Het is de uitdrukkelijke wens van de grondeigenaren en agrariërs in de Noordoostpolder om het proces rondom het leggen van leidingen eindelijk af te ronden. Naar de mening van LTO is er door de boeren in de NOP een duidelijke afspraak gemaakt met TenneT. Er worden weliswaar lagere vergoedingen betaald dan LTO en FPG wensen, maar wanneer er alsnog een landelijk akkoord wordt gesloten met een betere regeling, geldt die ook met terugwerkende kracht voor deze groep agrariërs. Daarnaast worden door de overeenkomst de rechten van de boeren op een hogere vergoeding niet ingeperkt. Als er geen landelijk akkoord komt van LTO en FPG met TenneT, kunnen de boeren op basis van de aanvullende afspraken bij dit akkoord altijd nog zelf naar de rechter. Alle leden van LTO in dit gebied hebben de overeenkomst dan ook getekend.

  • h.elderen

    .

Of registreer je om te kunnen reageren.