Home

Nieuws

Extra inspecties mest uitrijden op zandgrond

Den Haag - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kondigt aan de inspecties wat betreft mest uitrijden te gaan intensiveren in de regio’s met veel zand- en lössgrond.

Hiertoe is besloten omdat blijkt dat veel loonwerkers en boeren nog op de oude manier mest op het land brengen in plaats van injecteren. Vanaf 1 februari dit jaar heeft de NVWA 591 controles gedaan op het uitrijden van mest op gras- en bouwland. In bijna 90 procent van de gevallen gebeurde dit volgens de regels. In de overige gevallen was de mest niet goed of niet diep genoeg aangebracht. Dit leidde tot 54 processen-verbaal en 15 waarschuwingen.

Sinds 2012 gelden er aanvullende maatregelen voor het uitrijden van mest op zand- en lössgrond. Uit inspecties van de NVWA blijkt dat veel loonwerkers en boeren nog op de oude manier de mest aanbrengen. In de nieuwe situatie moet de mest emissiearm worden aangebracht in zandgronden, dat wil zeggen dat ze de mest direct in de grond moeten injecteren.

NVMA-inspecteurs hebben de afgelopen maanden regelmatig geconstateerd dat nog gebruik werd gemaakt van de zogenaamde sleepvoettechniek. Dit is echter niet meer toegestaan op zand- en lössgrond omdat de mest dan onvoldoende in de grond terecht komt. De mest moet geinjecteerd worden sinds de ingang van dit jaar om de uitstoot van ammoniak te beperken en uitspoeling in het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Zo moet drijfmest op bouwland in één werkgang worden aangewend en ondergewerkt. Voor grasland geldt dat mest op de juiste wijze onmiddellijk op of in de grond moet worden gebracht. Het uitrijden van mest op (gedeeltelijke) besneeuwde of bevroren grond is niet toegestaan.

De regels gesteld aan het uitrijden van mest zijn vastgelegd in het Besluit gebruik meststoffen. Hiermee geeft Nederland invulling aan de Europese Nitraatrichtlijn. Naast de NVWA, controleert ook de politie op de naleving van het Besluit gebruik meststoffen. De controles vinden niet alleen plaats overdag, maar ook in de avonduren en in het weekend. Niet naleven kan resulteren in een waarschuwing of een proces-verbaal. Daarnaast kan een overtreding leiden tot een korting op de inkomenssteun van de gebruiker van de grond, deze korting kan twintig procent zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.