Home

Nieuws

ABN Amro ziet het somber in

Amsterdam – ABN Amro is somber gestemd over de vooruitzichten voor dit jaar, vooral als gevolg van de economische neergang in ons land. De inkomsten van de bank blijven onder druk staan en de stroppenpot voor oninbare leningen zal verder moeten worden aangevuld, voorziet het genationaliseerde bankconcern.

”We zitten gewoon in een lastig klimaat. De vooruitzichten zijn niet goed door het achterblijven van de consumentenbestedingen en investeringen”, aldus Jan van Rutte, financieel-directeur bij ABN woensdag tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers.

ABN Amro zag de gerapporteerde nettowinst over het eerste kwartaal dalen van 539 miljoen euro vorig jaar tot 454 miljoen euro. De winstdaling werd veroorzaakt door een afname van de inkomsten van de bank en doordat er meer geld opzij moest worden gezet voor zogeheten slechte leningen. Vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar zijn de resultaten van de bank wel sterk verbeterd. Toen moest ABN nog een nettoverlies in de boeken zetten van 121 miljoen euro.

”Aangezien de markt waarin wij opereren nog steeds instabiel is, kunnen deze eerste kwartaalresultaten niet naar de rest van het jaar worden geëxtrapoleerd. Vooruitkijkend verwachten wij een toename van de kredietvoorzieningen, deels op basis van de zwakke vooruitzichten voor de Nederlandse economie, en een aanhoudende druk op de rentemarges”, stelde ABN Amro-topman Gerrit Zalm.

De bank moest de stroppenpot voor leningen die waarschijnlijk niet meer kunnen worden afgelost, aanvullen in het eerste kwartaal met 62 miljoen euro tot een totaal van 187 miljoen euro. De stijging van de kredietvoorzieningen is volgens de bank vooral zichtbaar bij leningen voor consumenten en de zakelijke vastgoedsector.

De operationele baten kwamen in het afgelopen kwartaal 6 procent lager uit op 1,915 miljard euro. Dat werd deels veroorzaakt doordat er bedrijfsonderdelen zijn afgestoten die niet meer meetellen in de resultaten. Exclusief dit effect zouden de baten met 2 procent zijn afgenomen.

Een groot punt van zorg voor de Nederlandse bankensector is volgens Zalm het recente voorstel om de bankenbelasting verder te verhogen. ”Deze verhoging komt bovenop de extra regelgeving die beoogt het bankwezen veerkrachtiger te maken. Belangrijk is in dit verband om de bankensector niet te zeer te belasten en het internationale speelveld gelijk te houden, omdat dit van invloed zal zijn op klanten en op de economie”, aldus de bestuursvoorzitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.