Home

Nieuws 532 x bekeken

Echtgenote van boer mag blijven pachten

Arnhem – Een met een akkerbouwer getrouwde pachtster mag haar grond in het Zeeuwse Westdorpe blijven pachten, ook al is zij niet degene die de dagelijkse bedrijfsvoering doet. Dat heeft het Arnhemse Pachthof uitgesproken in een zaak die was aangekaart door de verpachter van de grond.

Gedurende de juridische procedure heeft de pachtster nog een bedrag van bijna 4.000 euro overgemaakt aan achterstallige pacht. Dat bedrag vloeide voort uit de verhoging van de pachtprijs in 2007.
De rechter zegt dat hij die vertraging in de betaling nu nog niet als reden kan aanvoeren om de pacht te ontbinden, maar de pachtster moet er niet op rekenen dat een verzoek om ontbinding in de toekomst kansloos is, als ze weer een betalingsachterstand laat ontstaan.
De rechter is niet gevoelig voor het argument dat de pachtster eigenlijk geen boerin is, maar iemand die een opleiding voor taalsecretariaat heeft gevolgd. De pachtster voert het akkerbouwbedrijf samen met haar man, die het voortouw neemt in de bedrijfsvoering. Dat is al zo sinds het pachtcontract tot stand kwam in de jaren 1988 en 1993. Daar is volgens de rechter sindsdien niets in veranderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.