Home

Nieuws 534 x bekeken

ECN: geen soepeler mededingingsregels kleine boeren nodig

Brussel – De Europese mededingingsautoriteiten roepen op tot concurrentiebevorderende herstructurering en consolidatie in de landbouwsector, via onder meer de oprichting van coöperaties en andere samenwerkingen. De organisaties voelen niets voor het versoepelen van mededingingsregels die de onderhandelingspositie van kleine boeren kan verbeteren.

Dat staat in een rapport van de ‘European Competition Network’ (ECN). ECN is een samenwerking tussen de Europese Commissie en de nationale mededingingautoriteiten in de EU. De Europese mededingingsautoriteiten stellen volgens de ECN wel vast dat in de meeste lidstaten de detailhandel door een kleine groep grote spelers wordt gedomineerd. De drempels voor nieuwe ondernemers tot detailhandelsmarkten zijn volgens hen echter vooral hoog gemaakt door overheden, bijvoorbeeld door wetgeving betreffende ruimtelijke ordening en een ingewikkeld vergunningensysteem.

De Europese mededingingsautoriteiten geven concentraties in de voedingssector volgens de ECN een hoge prioriteit. Volgens de rapporteurs is het toezicht verscherpt sinds voedselprijzen in 2007 zijn gaan oplopen, maar beschermt het beleid niet alleen consumenten maar ook voedingsbedrijven en agrariërs. Mededingingsautoriteiten hebben tussen 2004 en 2011 50 kartels bestraft in vooral de verwerking en maakindustrie. De veroordeelde bedrijven verdeelden markten en klanten, maakten prijsafspraken en wisselden gevoelige bedrijfsinformatie uit.

De Europese mededingingsautoriteiten onderzoeken momenteel 60 antitrustzaken in de voedingssector. Tussen 2004 en 2011 hebben mededingingsautoriteiten in de 27 lidstaten meer dan 180 zaken van mogelijke kartelafspraken onderzocht. Antitrustonderzoeken hadden het vaakst betrekking op graanproducten, detailhandelsverkoop van kruidenierswaren, melk en zuivelproducten en groenten en fruit gevolgd door vlees, eieren en gevogelte. De autoriteiten namen 1.300 beslissingen over overnames of fusies genomen. Van de 1.300 concentraties deden 82 bezwaren rijzen. De detailhandel was goed voor 33 procent van alle voorgenomen concentraties en leverde 31 procent van de bezwaren op.

Andere sectoren die bezwaren opriep zijn de zuivel- en vleessector die respectievelijk 9 en 10 procent van alle concentraties vertegenwoordigen en 17 en 12 procent van alle bezwaren. Het merendeel kreeg ondanks bezwaren toestemming door te gaan, soms onder voorwaarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.