Home

Nieuws

Duitse milieuminister niet blij met Nederlandse mest

Düsseldorf – De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen blijft afgeven op Nederlandse mest.

Johannes Remmel, deelstaatminister voor milieu, is bezorgd dat er nog veel illegale mest in Duitsland wordt gedumpt.
Remmel uitte zijn kritiek in het televisieprogramma Eenvandaag. Volgens Remmel is er nog te veel sprake van illegale mesthandel. Het gaat hierbij dan om mest die niet gehygiëniseerd is of niet op de juiste plek van bestemming aankomt. Volgens Remmel zit er ook te veel nitraat in en vervuilt de mest het Duitse grondwater, vooral in de grensgebieden.
Volgens Jaap Uenk, voorzitter van de Sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland, doen wij van Nederlandse zijde er alles aan om de Duitse autoriteiten alle informatie te verschaffen over de mesttransporten naar Duitsland. ”Het ministerie van ELI en de NVWA zijn al langere tijd met hen in gesprek hoe ze nog beter geïnformeerd kunnen worden over de transporten. Kennelijk heerst er in de politiek nog steeds een aversie tegen de Nederlandse mest die kunstmest verdringt”, aldus Uenk.
Uenk snapt ook niet dat Remmel de mest wil afzetten in het gebied waar het ook geproduceerd is. ”Wij zijn voor vrijhandelsverkeer van goederen en diensten binnen de EU en dat geldt ook voor het product dierlijke mest en bedienen de vraag die in Duitsland heerst”, aldus Uenk. De boeren in Noordrein-Westfalen zien het probleem ook niet. De dierlijke mest uit Nederland is zeer welkom op akerbouwbedrijven en minder kostbaar dan de kunstmest. Volgens de Duitse akkerbouwers zijn de zorgen van de milieuminister een ambtelijk probleem en niet een milieuprobleem.
Vorig jaar uitte Remmel ook al zijn onvrede over de mestransporten vanuit Nederland naar Duitsland. Een maatregel die volgde was dat de mest uit Nederland een verplichte druksterilisatie moest ondergaan voordat het de deelstaat Noordrijn-Westfalen mocht worden ingevoerd. Dit was echter tegen de regels van de Europese Commissie. De maatregel werd toen later weer ingetrokken.
Nederland produceert jaarlijks 70 miljoen ton dierlijke mest, waarvan 20 miljoen niet plaatsbaar is op het bedrijf waar het is geproduceerd. Een overgroot deel van het overschot word top Nederlandse akkerbouwbedrijven afgezet. Jaarlijks wordt ongeveer 1,5 miljoen ton dierlijke mest naar Duitsland geëxporteerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.