Home

Nieuws 1283 x bekeken 1 reactie

Doelstelling aandeel duurzame stallen niet gehaald

Den Haag - Het is de veehouderij niet gelukt de doelstelling van 5 procent duurzame stallen in 2011 te halen. Door de trage voortgang bij rundveebedrijven blijft de sector steken op 4,5 procent, zo wijst onderzoek van Wageningen UR uit.

Onder toenmalig landbouwminister Gerda Verburg is vijf jaar geleden de afspraak gemaakt dat in 2011 eenvijfde van alle stallen in de veehouderij integraal duurzaam moet zijn. Naar nu blijkt, is er op dat schema een achterstand van bijna een jaar opgelopen. Niettemin zijn de verschillen per deelsector groot.

Zo voldeden de pluimvee- en varkenshouderij op 1 januari wél aan de doelstelling. In de eerste deelsector was er op die datum sprake van 11 procent en in de tweede van 7 procent duurzame stallen. In de rundveehouderij kwam het aandeel echter niet boven de 2,9 procent uit.

Volgens de onderzoekers ligt dit hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat er voor die laatste categorie bedrijven geen wet- en regelgeving bestaat die gericht is op verplichte verbouw of nieuwbouw. In de andere twee sectoren is dat wel het geval. De varkenshouderij is namelijk bezig met een omschakeling naar groepshuisvesting en de pluimveehouderij heeft sinds dit jaar te maken met het verbod op de legbatterij.

Als alle op dit moment in aanbouw zijnde stallen worden gerealiseerd, loopt het duurzaamheidspercentage in de loop van dit jaar op naar 6,2 procent. Daarmee wordt dan wel voldaan aan het streefniveau voor 2012.

Eén reactie

  • koestal

    duurzaam betekent ook vaak duurder en je moet produceren tegen een lage kostprijs ,dat is dus vaak tegenstrijdig

Of registreer je om te kunnen reageren.