Home

Nieuws 1008 x bekeken laatste update:1 jun 2012

Dierenarts krijgt alleenrecht antibiotica

Utrecht/Den Haag – Antibiotica mogen in de toekomst alleen nog door dierenartsen aan vee worden toegediend en niet meer door de veehouder zelf.

De ministeries van landbouw en volksgezondheid gaan het toepassen en op voorraad hebben van antibiotica in de veehouderij strakker reguleren. Uitgangspunt wordt een Uitsluiten Door Dierenarts (UDD)-beleid. UDD wil zeggen dat antibiotica uisluitend door de dierenarts mogen worden toegepast en op voorraad mogen worden gehouden. Dit heeft voorzitter Ludo Hellebrekers van dierenartsenorganisatie KNMvD gemeld aan zijn achterban. De ministeries hebben bevestigd dat er een aanscherping aankomt. Een brief is onderweg naar de Tweede Kamer.

Volgens Hellebrekers is de aanscherping van het beleid een gevolg van de uitkomsten van onderzoeken van de NVWA naar het gebruik en de toepassing van antibiotica in de veehouderij.

Volgens de KNMVD is er wel sprake van een ‘nee tenzij’-benadering. Dat betekent dat er onder strikte voorwaarden van de UDD-regels afgeweken zou kunnen worden.

De regels worden in eerste instantie aangescherpt in de grootste sectoren; rundvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens. Aansluitend komen ook andere sectoren als schapen, geiten, kalkoenen, leghennen, eenden en de voorschakels in de pluimveehouderij aan de beurt.

Wat de NVWA precies heeft vastgesteld en geconstateerd kan Hellebrekers niet exact zeggen. “Het wachten is op de brief en de rapporten. Die worden tegelijk naar buiten gebracht”, aldus de KNMVD-voorman. “Wij zijn alleen op hoofdlijnen op de hoogte gebracht, dat de NVWA heeft geconstateerd dat er in de praktijk dingen misgaan en niet volgens de richtlijnen gebeuren.”

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft altijd aangegeven dat hij de sector eerst zelf een kans wil geven om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen. Doelstelling was halvering van het antibioticagebruik in 2013 ten opzichte van 2009. De antibioticaverkoop is door de genomen maatregelen in 2011 met ruim 30 procent gedaald.

Bleker beeft eerder aangegeven dat de namen van veebedrijven die bovengemiddeld veel antibiotica gebruiken openbaar worden gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.