Home

Nieuws 627 x bekeken

Bouwvergunning geitenhouder in Landerd is juist afgegeven

Landerd – De bouwvergunning die is afgegeven door de gemeente Landerd aan geitenhouder Erik Smits is niet onrechtmatig afgegeven. Dat is de voorlopige conclusie van de landsadvocaat. De burgemeester gaat verder onderzoeken met de Provincie Noord-Brabant of de vergunning toch vernietigd kan worden door de Kroon.

De gemeenteraad van Landerd heeft gisteravond de burgemeester hiertoe opdracht gegeven. Samen met de provincie wordt verder onderzocht of het juridisch haalbaar is de bouwvergunning alsnog te laten vernietigen. Dit kan alleen het ministerie van Binnenlandse Zaken doen. De gemeente en provincie willen af van de uitbreiding van het bedrijf van Smits omdat zij menen dat de volkgezondheid in gevaar is. Landerd was een van de gemeenten die het zwaarst is getroffen door Q-koorts.

Landsadvocaat Pels Rijcken bracht gisteren een eerste conclusie uit. Daaruit bleek dat de gevolgde procedure voor het afgeven van de bouwvergunning juist is geweest. De vergunning is aangevraagd voor de provincie de bouwstop voor de geitenhouderij invoerde. Harry van Dongen, wethouder van de gemeente Landerd: “De provincie heeft bij de afkondiging van de bouwstop ook aagegeven dat alle lopende aanvragen, konden worden afgehandeld. Achteraf gezien en met het oog op de volksgezondheid was het misschien beter geweest de vergunning niet af te geven.”

De commotie rondom de bouwvergunning begon toen Smits besloot van de vergunning gebruik te maken en te gaan bouwen. Inmiddels is de betonvloer van de nieuwe stal gestort. De aktiegroep De Groene Graspeel heeft daarop de publiciteit gezocht. “De situatie is toen geëscaleerd. Met Smits was afgesproken niet te bouwen zolang de bouwstop gold. De bouwstop werd echter met een jaar verlengd terwijl deze landelijk was opgeheven. Dat hadden we niet voorzien. Smits heeft toen besloten gebruik te maken van de vergunning en te gaan bouwen.”

Wanneer de landsadvocaat komt met een definitieve conclusie of het juridisch haalbaar is de bouwvergunning voor vernietiging voor te dragen aan de Kroon, is nog onduidelijk. Van Dongen: “Het zit ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. Ze zijn met een volledig team bezig om het uit te zoeken. Voor dit rapport is al tijdens Hemelvaart door gewerkt. Maar we willen goed beslagen ten ijs komen bij de minister, want het is nog de enige mogelijkheid om van de bouwvergunning af te komen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.