Home

Nieuws 676 x bekeken

Boeren in de rij voor tweede fase SDE+

Den Haag – Meer dan honderd subsidieaanvragen zijn door boeren ingediend na de openstelling van de tweede fase van de SDE+ op 1 mei. Meer dan de helft van deze aanvragen betreft projecten van boeren voor mestcovergisting.

Een week na de openstelling van de tweede fase van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidieregeling heeft Agentschap NL 119 nieuwe aanvragen met een waarde van 1,18 miljard euro binnen gekregen. 71 aanvragen betreffen projecten van boeren met een mestcovergisting voor de opwekking van warmte of groen gas.

De nieuwe aanvragen komen bovenop de 567 projecten a 2,7 miljard euro die zijn ingediend in de eerste fase per 13 maart. De meeste aanvragen zijn toen gedaan voor zonne-energieprojecten.
Volgens Aike Maarsingh, voorzitter van de Biogas Branche Organisatie (BBO) dienen veel boeren met een mestvergistingsproject een aanvraag in, om het rendement van hun installatie te verbeteren. "Deze groep boeren krijgt via de MEP-subsidie een vergoeding van 9,7 cent per kilowatt. Echter met de huidige lage stroomprijzen is het niet lucratief. De SDE+-regeling biedt de mogelijkheid om een vergoeding van 2,7 cent te krijgen als men de warmte kan afzetten. Het is essentieel dat deze boeren de subsidie krijgen anders kunnen zij het niet volhouden."
Dit jaar komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking voor de stimuleringsregeling. Ook het gebruik van energie op het eigen bedrijf komt in 2012 in aanmerking voor de SDE+.
Boeren kunnen vijf keer dit jaar een subsidieaanvraag indienen. De eerste keer dat de regeling op ging was op 13 maart. Dat leverde 567 aanvragen op voor een totaal bedrag van 2,7 miljard euro. Daarmee was het subsidiebudget direct volledig overtekend. De subsidiepot is 1,7 miljard euro groot. Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie voor de SDE+ regeling, gaat de ingediende projecten de komende weken beoordelen om vast te stellen of aan alle voorwaarden van de regeling is voldaan. Aanvragers moeten beschikken over de nodige vergunningen, aannemelijk maken dat ze een goede kosteninschatting hebben gemaakt en dat ze kunnen beschikken over de nodige financiering.

Of registreer je om te kunnen reageren.