Home

Nieuws

Areaal illegale pacht neemt toe

Wageningen - Het areaal grond dat verpacht wordt zonder geregistreerde pachtovereenkomsten neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het LEI.

Boeren hadden in 2011 minder grond in eigendom in vergelijking met 1995. Toen was 65 procent van de grond in eigendom, in 2011 was dat 57 procent. Het areaal gepachte grond neemt daarentegen toe. In 1995 was 41.658 hectare gepacht zonder tussenkomst van de grondkamer. Dat was slechts twee procent van het totale areaal landbouwgrond. In 2011 wordt 14 procent ongeregistreerd gepacht.
Verpachters kiezen echter steeds vaker voor die manier van verhuur omdat zij de vrijheid willen hebben te beschikken over de grond wanneer zij willen. Een gevaarlijke ontwikkeling laten LTO en de Landpachtersbond (BLHB) weten. Want pachters zijn onbeschermd omdat de overeenkomst niet is vastgelegd bij de Grondkamer en dus illegaal is. Dat maakt de pachter rechteloos. Tevens is de pachter vaak duurder uit omdat de prijzen van dergelijke huurgronden doorgaans gemiddeld hoger liggen dan de grond die volgens erfpacht of reguliere pacht in gebruik is door boeren.
Volgens pachtersorganisaties laat deze ontwikkeling zien dat het huidige systeem niet langer voldoet en behoefte is andere pachtvormen dan de bestaande.

Of registreer je om te kunnen reageren.