Home

Nieuws 2667 x bekeken

Weer meer melkveehouders willen bedrijf uitbreiden

Roggel – 34 procent van de melkveehouders wil het bedrijf uitbreiden of overdragen. Dat is een half procent meer dan in 2010.

In de intensieve veehouderij is de grootste daling te zien. Akkerbouw blijft stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van Agridirect in 2011 naar de toekomstverwachtingen van agrarisch ondernemers.
Het aantal melkveehouders met investeringsplannen is licht gestegen. Het herstel van de melkveehouderij sinds 2009 zet daarmee door. Ten opzichte van dit jaar heeft een ongeveer 3 procent van de ondernemers weer plannen voor de toekomst.
De grootste daling in uitbreidingsplannen of bedrijfsoverdracht is in de varkenshouderij. De daling van 3,4 procent in de gesloten varkenshouderij is het grootst. In 2010 had nog 24 procent van de vleesvarkenshouders toekomstplannen. In 2011 was dat nog 21 procent. Dat is het laagste percentage sinds vijf jaar. Bij fokbedrijven is het aantal ondernemers met plannen nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 35 procent. De varkenshouderij is echter per saldo de sector met de meeste uitbreidingsplannen, namelijk 38 procent.
De intensieve pluimveehouderij vertoont zowel in de eier- als de vleesproductie een daling. Van de ondernemers met een leghenbedrijf heeft 27 procent plannen om het bedrijf te vergroten of over te dragen. Dat is 3 procent minder dan in 2010. 33 procent vleeskuikenbedrijven heeft ook dergelijke plannen en dat is 2 procent minder dan in 2010.
De akkerbouw blijft stabiel. 19 procent van de ondernemers met een akkerbouwbedrijf gaf in 2011 aan het bedrijf te willen uitbreiden of over te dragen. Dat is slechts 0,1 procent minder dan het jaar daarvoor.
In de tuinbouw hebben weer meer ondernemers plannen om uit te breiden. 23 procent van de bloembollenbedrijven heeft plannen en dat is 3 procent meer dan in 2010. Dat geldt ook voor de glastuinbouw waar 1 procent en in totaal 14 procent van de ondernemers weer plannen wil maken. Ook heeft een procent van de boom- en fruittelers uitbreidingsplannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.