Home

Nieuws

Wachttijd bij Raad van State steeds langer

Den Haag – Boeren, natuurorganisaties en anderen die elkaar treffen voor de Raad van State moeten steeds langer wachten op een uitspraak. De gemiddelde doorlooptijd van ruimtelijke-ordeningszaken steeg de afgelopen vier jaar van 45 naar 53 weken.

Bij natuur- en milieukwesties is de behandelingsperiode gestegen van 40 naar 50 weken, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde jaarverslag van de Raad. Reden voor die stijging is een toename van het aantal zaken. Werden in 2009 nog zo'n 10.500 procedures afgehandeld, vorig jaar waren dat er meer dan 14.500. De Raad benadrukt dat de gemiddelde doorlooptijd echter nog steeds binnen de wettelijke termijn ligt en korter is dan die van veel andere rechtscolleges.
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed het afgelopen jaar een aantal opmerkelijke uitspraken, die ook gevolgen hebben voor de landbouw. Verstrekkend was met name het oordeel van de rechter begin september in een zaak tussen omwonenden van een varkenshouderij en de provincie Gelderland.
Volgens de raad is bij bedrijfsuitbreiding in of nabij een Natura 2000-gebied een natuurbeschermingswetvergunning verplicht, ook al is per saldo geen sprake van een toename van de stikstofuitstoot. Het kabinet had dit nu juist via de Crisis- en herstelwet willen voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.