Home

Nieuws

Veetransporteurs zien niets in geautomatiseerde database

Wageningen – Veetransporteurs zien niets in het opzetten van een centrale database met gegevens van transporten van levende dieren.

Er is onder de veetransporteurs veel weerstand om te investeren in apparatuur die zo’n database mogelijk maakt. Ook is er veel wantrouwen richting de overheid op het gebied van de privacy. De onderzoekers concluderen bovendien dat het bestuurlijke boetesysteem waarmee de NVWA sinds begin 2011 werkt een open discussie over de voor- en nadelen van het systeem sterk belemmert. De bestuurlijke boetes worden door de veetransporteurs als onrechtvaardig en als een vorm van willekeur ervaren.
De onderzoekers van Landbouweconomisch instituut LEI onderzochten in opdracht van het ministerie van ELI de voor- en nadelen van een centrale nationale database voor het transport van dieren binnen Nederland of vanuit Nederland.
De nationale database zou een gedigitaliseerd reisjournaal van ieder transport moeten bevatten, de GPS-gegevens van de voertuigen, de klepbewegingen, en de temperatuur in de verschillende compartimenten van de veewagens. Die gegevens kunnen geautomatiseerd worden verzonden en opgeslagen. Iets vergelijkbaars gebeurt ook in de mesttransportwereld.
Voor de NVWA is het voordeel dat er meer inzicht is in de transportbewegingen, waardoor de dienst het toezicht meer zou kunnen baseren op risico-analyses.

Of registreer je om te kunnen reageren.