Home

Nieuws

VVD provincie Groningen wil af van 'extra milieudoelen'

Groningen – De VVD-statenfractie in Groningen wil dat het provinciebestuur eventuele 'extra natuurdoelen', door de Rijksoverheid ingesteld bovenop Natura 2000, meldt en schrapt.

Volgens Provinciale Statenlid Mirjam Wulfse voegen de natuurdoelen, vaak onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, zelden iets extra's toe, en kosten ze de gemeenschap veel geld. Ze zijn volgens haar niet noodzakelijk om beschermde natuurgebieden in stand te houden. "Het natuurbeleid wordt onze eigen verantwoordelijkheid én we krijgen minder geld. Daarom moeten we overbodige doelen waar we zelf verantwoordelijk zijn, schrappen."
De VVD wil volgens Wulfse een haalbaar en betaalbaar natuurbeleid, zonder 'allerlei toevoegingen van zogenaamde natuurwaarden'. Ondernemers krijgen wat de VVD betreft in niet-Natura 2000-gebieden weer vergunningen om hun bedrijf te ontwikkelen. De Gelderse VVD zei eerder te willen dat de provincie niet meer natuur aanlegt dan wat tot 2018 wettelijk verplicht is.
De landelijke VVD stelt op zijn website het belang van de Ecologische Hoofdstructuur in te zien maar dat het na twintig jaar tijd is de natuurdoelen te herijken. "De nadruk moet liggen op goed beheer en kwaliteit in plaats van kwantiteit. De robuuste verbindingszones moeten worden geschrapt, die verbindingen kunnen slimmer en smaller."

Of registreer je om te kunnen reageren.