Home

Nieuws

Tegenstanders ontpoldering: bestuurlijk falen mag niet leiden tot ontpoldering

Zaamslag – Actiecomité "Red onze Polders" maakt zich zorgen over de gevolgen van de kabinetscrisis voor de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. De polder staat centraal in een hoog opgelopen debat over natuurherstel langs de Westerschelde. "Wij dringen er op aan dat verantwoordelijke bestuurders wederom niet wegvluchten voor hun verantwoordelijkheden. Slotconclusie mag niet zo zijn dat de Hertogin Hedwigepolder door bestuurlijk falen onder zout water wordt gezet", aldus de actievoerders.

Vrijdagavond heeft de Europese Commissie ingestemd met het plan van staatssecretaris Henk Bleker van landbouw, waarin eenderde van de Hedwigepolder wordt ontpolderd, naast de Welzinger- en Schorerpolder en de Appelzak aan de noordzijde van de Westerschelde. Voorwaarde is wel dat het natuurherstel snel begint. De Europese Commissie is niet enthousiast over de toezegging die Bleker deed dat er geen nieuwe polders meer onder water gaan. De Commissie eist dat Nederland bij verdiepingen van de Westerschelde de natuur die hierdoor verloren gaat compenseert.
Het vervolgdebat over de natuurcompensatie langs de Westerschelde is voor woensdag gepland in de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders heeft aangegeven niet te willen instemmen met het plan van Bleker, als er in Zeeland geen referendum wordt gehouden. Provinciale Staten in Zeeland waren tegen een referendum. Zonder PVV krijgt Bleker geen meerderheid voor zijn plannen.
De politieke crisis kan ook nog gevolgen hebben voor het Hedwigedossier. Wanneer het kabinet demissionair verder gaat, kan het dossier controversieel worden verklaard, waardoor er geen besluit over wordt genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.