Home

Nieuws

SDA: goede eerste stappen antibioticareductie

Utrecht – De Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDA) is zeer tevreden over de eerste stappen om het antibiotica in de veehouderij te verminderen. Wel benadrukt SDA dat reductie in de komende twee jaar wellicht lastiger wordt.

"De doelstelling om 20 procent van het antibioticagebruik te reduceren in 2011 is gehaald. Dat zal ook blijken uit de datasets van het antibioticagebruik die we nu binnen hebben van alle sectoren", aldus Roeland Wessels van SDA.
Deze dataset wordt momenteel door het expertpanel van de SDA beoordeeld op de betrouwbaarheid en eventuele fouten. Op basis van de datasets worden er eventueel aanpassingen gedaan in de reductiedoelstellingen voor komende twee jaar. "Het gebruik reduceren is in het eerste jaar, dus in 2011, makkelijker. Maar we moeten de komende twee jaar nog eens 30 procent reduceren. Het expertpanel gaat binnenkort bekijken of dit bijvoorbeeld 20 procent in 2012 en 10 procent in 2013 wordt, of voor beide jaren 15 procent als dit realistischer blijkt", aldus Wessels.
Ook gaat SDA niet alleen sturen op de kwantiteit van het antibioticagebruik maar ook de kwaliteit van het gebruik. In de IKB systemen is hier al een stap mee gemaakt om bepaalde kritische antibiotica niet meer toe te staan. In de melkveehouderij is bijvoorbeeld ook een percentage opgesteld welk deel van de dier-dagdoseringen mag bestaan uit bepaalde antibiotica. Volgens SDA is het mogelijk dat zulke percentages ook voor de varkenshouderij, pluimveehouderij en de vleeskalverhouderij worden geformuleerd, maar dit is nog niet zeker en is aan de kwaliteitssystemen van de verschillende sectoren.
SDA komt in mei 2012 met een nieuwe rapportage over het antibioticagebruik in 2011 op basis van de datasets die momenteel geanalyseerd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.