Home

Nieuws 845 x bekeken

Roep tot evaluatie en herbezinning pachtrecht

Arnhem – Het is hoognodig dat er een evaluatie en herbezinning komt van het nieuwe pachtrecht. Zowel pachters- als verpachtersorganisaties en agrarische juristen doen deze oproep vrijdag tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht in Arnhem.

Betrokkenen hebben inmiddels een brief gestuurd naar het verantwoordelijke ministerie van Justitie. Vanaf 1 september 2007 geldt de nieuwe pachtwetgeving en is het Pachtnormenbesluit 1995 vervangen door het Pachtprijzenbesluit 2007. Snel na de invoering, eigenlijk daarvoor al, waren vooral pachters en in mindere mate verpachters niet tevreden over het nieuwe stelsel. Destijds bij de invoering van de nieuwe/gewijzigde pachtregelgeving heeft de toenmalige minister Hirsch Ballin toegezegd bij de behandeling in de Eerste Kamer, voor einde van de regeerperiode, het stelsel te evalueren en antwoord te geven of het heeft gewerkt in de praktijk. Tot op vandaag wachten pachters en verpachters op deze evaluatie, terwijl de onvrede over het nieuwe stelsel alleen maar toeneemt.
LTO Nederland, pachtersorganisatie Bond van Landpachters, Federatie Particulier Grondbezit (verpachters) en de Vereniging voor Agrarisch Recht vinden allen vreemd dat wel een nieuw pachtsysteem wordt ingevoerd, maar vervolgens niet wordt geëvalueerd door de overheid of het nieuwe systeem in de praktijk wel de gewenste situatie oplevert. Volgens de aanwezigen op de vergadering komt dat door onder andere het gebrek aan kennis over pacht bij zowel het ministerie van Justitie als het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Tijdens de jaarvergadering werden twee preadviezen gegeven over het nieuwe pachtrecht door agrarische juristen Snijders en Nijman. Duidelijk werd dat het huidige systeem niet voldoet aan de verwachtingen. Reden is onder andere de sterk gestegen areaal grijze/zwarte pacht (pachtovereenkomst zonder bescherming en toetsing) ten opzichte van het steeds kleiner wordende areaal reguliere pacht (gereguleerde pacht, pachter beschermt door onder andere indeplaatsstelling en toetsing grondkamer). Het eindadvies van deze vergadering luidde daarom ook dat er een eind moet komen aan de tweeslachtigheid van het huidige pachtsysteem.

Of registreer je om te kunnen reageren.