Home

Nieuws 360 x bekeken

Rekenkamer: Ciolos faalt met vereenvoudiging GLB

Luxemburg - De voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn te complex, te onduidelijk en kunnen leiden tot extra administratieve rompslomp voor boeren en betalingsorganen.

Dat is de kern van de kritiek van de Europese Rekenkamer op de in oktober gespresenteerde plannen van landbouwcommissaris Dacian Ciolos. Volgens de auteurs is hij er niet goed in geslaagd een eenvoudiger systeem te ontwerpen, terwijl hij zich dat wel had voorgenomen.
Wat betreft de directe betalingen constateert de Rekenkamer dat de doelstellingen ontbreken. Hierdoor is het onduidelijk wat de Commissie precies met de toeslagen wil bereiken. Verder  bevat de regeling tegenstrijdigheden doordat weliswaar wordt beoogd boereninkomens te ondersteunen, maar bij de verdeling geen rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de ontvangers.
De randvoorwaarden op het gebied van natuur en milieu zijn vereenvoudigd, maar nog altijd gaat het om een complex en daardoor moeilijk uitvoerbaar en controleerbaar geheel. Voor de nieuwe vergroeningsmaatregelen geldt eveneens dat de doelen ontbreken en bovendien is onduidelijk in welke mate de directe betalingen de kosten die boeren moeten maken compenseren.
De Rekenkamer plaatst ook vraagtekens bij regels voor ondernemers die in 2014 voor het eerst onder het toeslagrechtenregime zullen vallen. Doordat Ciolos voor 2011 als referentiejaar heeft gekozen, worden hindernissen opgeworpen voor nieuwe boeren. Het plattelandsbeleid blijft volgens de onderzoekers het meest ingewikkelde onderdeel van het GLB met zes lagen van regelgeving en zeer uiteenlopende doelstellingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.