Home

Nieuws laatste update:11 apr 2012

Rabo moet boeten voor ongunstige referentie

Utrecht - De Rabobank moet een voormalig werknemer een schadevergoeding betalen, omdat de bank ongunstige referentis verstrekte.

Dat heeft de Utrechtse kantonrechter bepaald. De werknemer werkte van 1985 tot 2006 voor de lokale Rabobank in Utrecht. In die periode was twee keer sprake van een relatie tussen de werknemer en een crimineel, die onder meer betrokken zou zijn bij fraude. Een van de meldingen was dat de werknemer betrokken zou zijn bij het uitbetalen van grote sommen geld aan criminelen.
Intern onderzoek van de bank leverde echter geen feiten op, die de vermoedens rechtvaardigden. Toen de werknemer bij een andere Rabobank solliciteerde kwam echter via de vorige werkgever naar boven dat er een intern onderzoek was gedaan naar de integriteit van de sollicitant. Dat was reden voor de andere lokale Rabobank de sollicitant niet aan te nemen. Iets soortgelijks gebeurde later bij een sollicitatie bij SNS bank en nogmaals bij een sollicitatie bij een lokale Rabobank.
De kantonrechter zegt dat de Rabobank had moeten weten dat alleen melding maken van een integriteitsonderzoek - ook al heeft dat onderzoek geen noemenswaardige feiten opgeleverd - de reputatie van een sollicitant zodanig kan schaden, dat het niet tot een arbiedsovereenkomst komt. Daarom moet de bank nu een nader te bepalen schadevergoeding betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.