Home

Nieuws

Potocnik eist volwaardig alternatief

Den Haag – Eurocommissaris Janez Potocnik (milieu) voert de druk op de onderhandelingen met Nederland over de Hedwigepolder op door nogmaals te wijzen op een mogelijke inbreukprocedure.

Dat deed hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer. Potocnik erkent dat hij formeel geen toestemming hoeft te geven voor welk plan dan ook, maar stelt dat de Europese Commissie er wél op moet toezien dat wetgeving wordt nageleefd. ”In andere gevallen is het juist Nederland dat daar altijd op aandringt.”
Indien een alternatief voor ontpoldering niet voor 100 procent voldoet aan de Natura 2000-regels is Potocnik bereid naar het Europese Hof van Justitie te stappen. Toch vindt hij dat de Commissie niet als boeman moet worden gezien; hij is erop gebrand een oplossing te vinden waar álle belanghebbenden mee kunnen leven.
Of dat gaat lukken, valt te betwijfelen. Het verzet tegen enige vorm van ontpoldering is groot. Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) gaf eerder al aan ook niet met het gedeeltelijk onder water zetten van de Hedwige te kunnen leven. Woensdag kwam hij daar enigszins op terug met zijn opmerking dat de polder grotendeels droog moet blijven.
De verwachting is dat Brussel en Den Haag er binnen een aantal dagen uit zijn. Daarmee is het boek echter nog niet gesloten. De discussies nu gaan over het stopzetten van de achteruitgang van de natuurwaarden in de Westerschelde. Maar, zo zei Potocnik, vervolgens moeten er ook herstelmaatregelen worden genomen. Hij verwacht daar in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over van de Nederlandse regering.

Of registreer je om te kunnen reageren.