Home

Nieuws

'Pachtnorm 2012 stijgt met 8 procent'

Dordrecht - De pachtnorm zal dit jaar opnieuw stijgen met gemiddeld 8 procent en in enkele gebieden kan de verhoging oplopen naar ruim 20 procent.

Dat blijkt uit berekeningen van de De Bond van Landpachters en eigen Grondgebruik (BLHB). Vooral in de akkerbouwgebieden verwacht de BLHB een forse stijging. In het Friese pachtgebied Bouwhoek & Hogeland zal de pachtnorm naar schatting met 6 procent stijgen dit jaar. In de IJsselmeerpolders kunnen de pachters een mogelijke 8 procent stijging verwachten en in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied 16 procent.
De BLHB verwacht dat de pachters van weidegrond in de veehouderijgebieden te maken gaan krijgen met een lichte tot forse stijging van de pachtnorm met uitzondering van het oostelijk en het zuidelijk veehouderijgebied. In deze regio’s was het bedrijfsinkomen in 2010 weliswaar veel beter dan het slechte jaar 2009 maar ten opzichte van het jaar 2005 is het gedaald.
De BLHB heeft een schatting gemaakt van de pachtprijsnorm 2012. Per 1 juli wordt de pachtnorm bekendgemaakt op basis van de boekjaren 2006-2010. Het LEI voert de berekeningen voor het ministerie van ELI uit.
Van der Eijk wilde de uitkomst van deze aanpassing niet afwachten. Hij is dus zelf gaan rekenen en naar eigen zeggen zich ‘rot geschrokken’. “Het systeem schiet te ver door. We zullen weer uitkomen op een forse prijsverhoging. Op basis van de berekeningen zal de pachtnorm gemiddeld met 8 procent stijgen.” Sinds de invoering van het Pachtbesluit in 2007 is de pachtnorm in de akkerbouwgebieden met uitzondering van de zetmeelbedrijven verdubbeld. In de veehouderijgebieden is de prijs met 50 procent toegenomen, schat de BLHB.
Van der Eijk bespreekt vandaag de uitkomsten van het eigen onderzoek in het bestuur van de BLHB. De bond wil mogelijk het Pachtbesluit opnieuw ter discussie te stellen. “De pachtprijsverhoging voor 2012 komt op een moment dat de akkerbouwers weer een slecht seizoen achter de rug hebben. Ik verwacht opnieuw grote onrust onder de pachters.”
Het LEI begint volgende week met het berekenen van de pachtnorm 2012. Onderzoeker Jan Luijt zegt dat de BLHB op juiste wijze aan de pachtnormen heeft gerekend, echter zij konden nog niet beschikken over de exacte gegevens. Luijt: “De verwachte stijging van de BLHB blijft daarom een schatting omdat zij nog niet over de exacte gegevens konden beschikken. Ik kan nu nog niet zeggen of een gemiddelde verhoging van 8 procent reëel is.” Luijt vindt een lichte verhoging van de pachtnorm overigens niet ondenkbaar omdat het goede jaar 2010 gaat meetellen en het gemiddelde jaar 2005 af valt.
Echter hij verwacht dat de hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2013 en 2014 substantieel weer zullen dalen omdat dan het magere jaar 2011 voor de akkerbouwers gaat meetellen en de topjaren 2006 en 2007 komen te vervallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.