Home

Nieuws 1 reactie

PPE in de plus, PVV in de min

Zoetermeer - Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) sluit het jaar 2011 af met een positief saldo van 1 miljoen euro.

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) sloot het afgelopen jaar echter af met een negatief saldo van 1,2 miljoen euro. Dat blijkt uit jaarrekeningen van het PPE en PVV, die volgende week in de besturen worden besproken.
Het voordelig resultaat van PPE is door het bestuur met name toegevoegd aan het veeziektenfonds. De reserve in dit fonds is daardoor toegenomen tot ruim 13,7 miljoen euro. De kosten waren ook lager doordat het bestuur heeft afgezien van het opleggen van een heffing voor de voorlichtingscampagne edelpelsdierensector. Ook heeft het bestuur besloten om geen Mg-heffing op te leggen omdat de reserve van het fonds toereikend was. Tegenover deze lagere baten staat onder andere een hogere heffingsopbrengst door hogere aantallen vleeskuikens.
Voor de PVV is de heffingsopbrengst in de rundveesector hoger uitgevallen dan de begroting door hogere aantallen bij slacht en export. In de varkenssector was er ook sprake van een hogere heffingsopbrengst door de hogere slachtaantallen maar ook door de naheffing over 2009 en 2010. De heffingsopbrengst in de schapensector lag hoger door hogere aantallen bij slacht en export en door een hogere opbrengst voor het veeziektefonds voor schapen en geiten.
De uitgaven van het PVV waren wel circa 0,1 miljoen euro lager dan de begroting. Dit komt met name door lagere uitgaven voor gezondheidszorg in de runder-, kalver-, en varkenssector. Zo zijn de uitgaven voor gezondheidszorg varkens voor zowel monitorings- en overige projecten (zoals VVL) lager dan de begroting uitgekomen. De uitgaven ten laste van het veeziektenfonds lagen wel hoger dan de begroting. Dit komt met name door de uitgaven in de schapensector door de uitvoeringskosten van de UBN-heffing.

Eén reactie

  • politiek

    In 2006 was het negatief resultaat 3.258.000 euro voor PVV. Oorzaak een uitgave post van 9.268.000 euro voor voedselveiligheid. ( of zal het te maken hebben met hormonen in vlees , wat uiteraard ook een relatie heeft met voedselveiligheid, maar moet dat dan ten laste gebracht worden van resultaat PVV vraag ik me dan af ) Als ik het artikel goed lees zijn de opbrengsten 2011 ( heffingen ) hoger voor PVV en de uitgaven ook nog eens lager . Toch sluit men af met een negatief resultaat. Is men weer creatief bezig dan denk ik , of heeft men een negatief resultaat in de begroting op genomen ? , en is dus het resultaat minder negatief als de begroting was.

Of registreer je om te kunnen reageren.