Home

Nieuws 243 x bekeken

Opgave landbouwgegevens per 2013 alleen nog digitaal

Den Haag – Agrariërs worden per 1 januari 2013 verplicht hun perceelsregistratie en andere gegevens digitaal aan te leveren. Dat wil staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) via het wetsvoorstel tot wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. De verplichting tot aanleveren van de gegevens per computer levert een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de gegevensuitwisseling tussen overheid en ondernemers, aldus het ministerie. Digitale gegevens worden sneller en vaker volledig aangeleverd.
Voor ondernemers voor wie het digitaal aanleveren van de gegevens onredelijk bezwarend is, is ontheffing mogelijk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bevolkingsgroepen die vanwege geloofsovertuiging geen gebruik maken van de elektronische weg of ondernemers die niet beschikken over een computer met internetverbinding. De ontheffing geldt in ieder geval tot 2016, daarna wordt het ontheffingsbeleid opnieuw overwogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.