Home

Nieuws 357 x bekeken

Mogelijk uitstel verplicht digitaal aanleveren DR

Den Haag - De verplichting om bedrijfsgegevens digitaal aan te leveren bij Dienst Regelingen wordt mogelijk uitgesteld.

CDA-Kamerlid Ger Koopmans wil eerst van Dienst Regelingen horen of de registratie nu helemaal op orde is, voordat boeren verplicht worden om hun mest- en perceelsgegevens via internet aan te leveren. “Via een amendement hebben we afgedwongen dat de Tweede Kamer eerst geïnformeerd zou worden voordat de digitale aangifte verplicht wordt. Daarom willen we dat de Kamer eerst wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken bij Dienst Regelingen”, aldus Koopmans.
Wanneer blijkt dat de systemen van Dienst Regelingen nog niet naar behoren werkt, kan het verplicht digitaal aanleveren worden uitgesteld. Volgens het huidige voorstel wordt het per 1 januari 2013 verplicht om de gegevens voor de gecombineerde opgave en de mestboekhouding digitaal aan te leveren.
Koopmans doet het verzoek mede namens de SGP. VVD steunt dit. Groenlinks en PvdA zijn geen grote voorstanders, maar hebben geen bezwaar tegen een brief van de Kamer naar het ministerie. “We gaan nu wel erg veel op de stoel van de staatssecretaris zitten”, vindt Rik Grashoff van Groenlinks. Koopmans wijst erop dat het de taak van de Tweede Kamer is om wetten al dan niet in werking te laten treden.

Of registreer je om te kunnen reageren.