Home

Nieuws 379 x bekeken

Losse eindjes maken lot Hedwige onzeker

Den Haag – Hoewel zich een Kamermeerderheid lijkt af te tekenen voor het alternatieve plan van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) voor de Westerschelde, kan het dossier nog lang niet worden gesloten. Veel fracties stellen eisen aan hun goedkeuring. Bovendien is de opstelling van Vlaanderen en Brussel nog niet geheel duidelijk.

Dat is de voornaamste conclusie na het debat van gisteren in de Tweede Kamer over de kwestie. VVD en CDA gaan schoorvoetend akkoord met de aanleg van 295 hectare getijdennatuur rond een riviermonding) middels het gedeeltelijk onder water zetten van diverse polders, waaronder 100 hectare van de Hedwige. Zij eisen wel dat er nooit meer zal worden ontpolderd in Nederland – Bleker kon dat slechts gedeeltelijk toezeggen.
De PVV laat haar standpunt afhangen van een referendum in Zeeland en de SGP geeft alleen groen licht na het sluiten van een bestuursakkoord tussen Rijk en provincie. Beide partijen zijn wel nodig voor een meerderheid.
De oppositie is mordicus tegen Blekers voorstel. De SP noemt het een baggerplan, volgens D66 is het een ’kat in de Appelzak’ en de PvdD sprak over een circus met te dure kaartjes. Zij vrezen dat de financiële risico’s te groot zijn, zeker nu nog steeds onduidelijk is of Vlaanderen wil meebetalen aan het alternatief.
Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) vroeg daarom om een helder overzicht van alle kosten.
Het debat kon gisteren niet worden afgerond, mede als gevolg van de opwinding die was ontstaan over een vermeende mededeling van de Europese Commissie. Volgens Bleker had Eurocommissaris Janez Potocnik (milieu) hem eerder die dag laten weten waarschijnlijk te zullen instemmen met zijn plannen. Kort daarna werd dit door Brusselontkent. Een Kamermeerderheid besloot daarom om het debat volgende week af te ronden. Dan zal er ook pas worden gestemd over moties.
Het Vlaams Parlement debatteerde eveneens over de Hedwigepolder. Sociaal-democraat Bart Martens had een debat aangevraagd met minister-president Kris Peeters, omdat hij vindt dat Vlaanderen niet dient mee te betalen aan Blekers plan. Peeters liet zich kritisch uit over de gang van zaken in Nederland, maar geeft geen gehoor aan die oproep. Wel zei hij dat hij geen extra geld op tafel legt voor eventuele meerkosten. Ook wil hij dat Nederland de al in Vlaanderen gemaakte kosten vergoedt.

Of registreer je om te kunnen reageren.