Home

Nieuws 781 x bekeken

Kamer wil meer inzet Bleker voor kwekersvrijstelling

Den Haag - De Tweede Kamer is zeer kritisch over de wijze waarop staatssecretaris Henk Bleker van landbouw zich inzet om in Europa een kwekersvrijstelling in te stellen.

De Tweede Kamer heeft meerdere moties aangenomen waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen om de volledige kwekersvrijstelling in Europees verband te regelen. Recent meldde het ministerie dat slechts een beperkt aantal landen in Europa voorstander is van een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het kwekersrecht. “Een belrondje langs alle lidstaten om te vragen wat zij ervan vinden is niet genoeg. Er moeten meer stappen worden ondernomen”, aldus PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers. Zij krijgt daarin steun van bijna de voltallige Kamer. De Kamer wil dat er haast wordt gemaakt in het dossier, waarin grote eensgezindheid is in de Kamer, maar waarin de voortgang zeer traag verloopt. Ook twijfelt de Kamer of de Nederlandse inzet wel op het hoog ambtelijk niveau gebeurt. “U kunt er vanuit gaan dat wij dit op adequaat niveau oppakken”, aldus Bleker.
De fracties van PVV, PvdA, PvdD, SP en Groenlinks zijn ook niet tevreden met het vertrouwen dat het kabinet heeft in de Europese voedselautoriteit Efsa, dat in opspraak kan vanwege belangenverstrengeling met het bedrijfsleven. “Efsa heeft hierop maatregelen genomen om de onafhankelijkheid beter te waarborgen. Er komt meer transparantie en scheiding in belangen. Er zijn stappen gemaakt in de goede richting en Nederland twijfelt er niet meer aan de onafhankelijkheid. Daarnaast zijn de adviezen van Efsa niet alleen bepalend, bij besluitvorming maken we ook gebruik van adviezen van bijvoorbeeld Cogem en het Rathenau-instituut”, aldus Atsma.

Of registreer je om te kunnen reageren.