Home

Nieuws

Kamer staat achter nieuwe wet ruimtelijke ordening

Den Haag – De Tweede Kamer gaat akkoord met de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Dat blijkt tijdens het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. In de nieuwe wet komt een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind. De wetswijziging is het gevolg van het kabinetsbeleid voor decentralisatie van het ruimtelijke ordeningsbeleid naar provincies en gemeenten. Slechts voor enkele uitzonderingen, zoals de Ecologische Hoofdstructuur en de Unesco-gebieden blijft het Rijk regisseur, omdat er hiervoor internationale verplichtingen gelden, maar provincies en gemeenten kunnen volgens Schultz van Haegen de beste afwegingen maken.
Door medebewind vast te leggen, krijgen de provincies de ruimte om hierin zelf keuzes te maken, geeft de minister aan. Kamerleden, waaronder CDA-er Sander de Rouwe, zijn bezorgd dat dit ertoe zal leiden dat het Rijk gaat meebesturen in de regio. Schultz Van Haegen ontkent dit en zegt dat deze wetswijziging juist nodig is om de regionale overleden ontwikkelruimte te geven. ”Zonder medebewind zouden provincies alleen Rijksbeleid kunnen uitvoeren en dan wordt alles heel star.” Via medebewind kan het Rijk wel bij provincies ingrijpen als er iets gebeurt dat niet naar wens is.
Groenlinks en SP zien liever dat er duidelijkere kaders komen voor het ruimtelijke ordeningsbeleid, waarbinnen de gemeenten en provincies kunnen opereren. Schultz van Haegen vindt dat ze kaders heeft gegeven. ”We moeten bij decentralisatie van het beleid alles niet zodanig dichttimmeren dat er geen ruimte meer is voor de overheden om beleid te ontwikkelen.” Schultz van Haegen vindt dat juist de regionale overheden goede afwegingen kunnen maken over de verdeling van groen, blauw en rood in hun gebied. Johan Houwers (VVD) pleit op basis hiervan de naam Nationale Landschappen te vervangen voor Provinciale Landschappen.
De Tweede Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel, waarbij geen moties of amendementen in stemming worden gebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.