Home

Nieuws

Kamer hikt aan tegen bijmengplicht

Den Haag – De Tweede Kamerfracties van Christenunie en Partij voor de Dieren hebben via moties gevraagd om terughoudend te zijn met het verhogen van de bijmengplicht van biodiesel.

Het kabinet is van plan om in 2016 een bijmengplicht van 10 procent door te voeren, terwijl dit Europees gezien de norm voor 2020 is.
Esmé Wiegman (Christenunie) pleit ervoor om eerst de evaluatie over de duurzaamheid van het bijmengen van biodiesel aan transportbrandstoffen af te wachten, voordat wordt overgegaan tot een verhoogde doelstelling. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw vindt dit geen goed idee. Hij wijst erop dat in de afspraak al is opgenomen dat bij het verhogen van percentage bijmengen wel sprake moet zijn van duurzame productie van biobrandstoffen.
Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vindt dat de regering helemaal moet afzien van het verhogen van het bijmengpercentage, omdat doelstellingen met betrekking tot duurzame energie niet mogen leiden tot een hogere prijs voor voedsel en ook niet mogen leiden tot ontbossing. De Tweede Kamer stemt volgende week over deze motie.

Of registreer je om te kunnen reageren.