Home

Nieuws

Hedwige gaat voor eenderde onder water

Den Haag – Als het aan het kabinet ligt, wordt 100 hectare van Hertogin Hedwigepolder onder water gezet. De overige 195 hectare natuurherstel wordt op een ander manier ingevuld. Dat is de strekking van het nieuwe plan van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) voor de Westerschelde, dat hij vrijdag naar eurocommissaris Janez Potocnik (milieu) heeft gestuurd.

Bleker verwacht voor het einde van volgende week een reactie uit Brussel. Is deze positief, dan kunnen de werkzaamheden snel beginnen. Uiterlijk in 2016 moeten deze worden afgerond.

De exacte invulling van de natuurherstelopgave is als volgt. Ten eerste wordt er 125 hectare estuariene natuur in de Welzinge- en Schorerpolder gecreëerd. Beide polders maakten ook deel uit van het alternatief dat Bleker afgelopen zomer presenteerde (en dat door de Europese Commissie werd afgekeurd), met dien verstande dat het toen om 151 hectare ging. De 26 overgebleven hectares heeft Zeeland Seaports nodig om de aanleg van een nieuwe containerterminal te compenseren.

Daarnaast wordt zoals gezegd 100 hectare van de Hedwigepolder onder water gezet. In zijn brief stelt Bleker dat daarmee 200 hectare goede landbouwgrond wordt gespaard – zijn voornaamste doel. Verder wordt de Appelzak ontpolderd (65 hectare) en hebben er nog buitendijkse herstelmaatregelen plaats door aanpassingen aan de Gasdam.

Het plan kost zo'n 190 miljoen euro en wordt betaald uit de middelen die vorig jaar al waren gereserveerd ten behoeve van het toen gepresenteerde alternatief. De maatregelen zijn nodig om de schade aan de natuur als gevolg van de verdieping van de Schelde te herstellen. Aanvankelijk ging Nederland akkoord met de ontpoldering van de Hedwige, maar kwam daar later onder druk van met name Zeeland en het CDA op terug. Met dit compromis hoopt Bleker alle partijen tevreden te stellen.


Brieven van Bleker aan de Kamer en aan Potocnik

Of registreer je om te kunnen reageren.